Per gentilesa de freefind

Club Excursionista Jesús Maria S.G.

Propera Excursió
Enguany
Imatges
Quilometratge
Fulards
Històric
ANPPCM

Objectius:

l Formar un grup d'amistat, companyerisme, servei i alegria mitjançant les marxes.

l Estimular l'esforç esportiu.

l Fomentar la convivència i el servei mutu.

l Desenvolupar el sentit del respecte per la natura.

l Fomentar el coneixement de diferents rutes de muntanya de Catalunya.

l Aprendre a relacionar-se i a conviure fora del medi escolar.

l Potenciar l'esperit de família.

l Fomentar el treball en equip dels monitors i la gratuïtat.

noi.JPG (3519 bytes)

De llarga tradició, participació i extraordinari ambient de convivència i amistat. Hi participen tant pares com fills, i fins i tot, ex-alumnes i les seves famílies.

noia.JPG (3786 bytes)

Perfil:

Consell de Muntanya. Format per:

l Representants dels joves (a ser possible amb títol de Monitors), encarregats d'organitzar els jocs, les festes, les oracions, i algunes rutes per a fer excursions. Són ajudats per altres joves del Club.

l Representants del grup de pares encarregats de preparar les rutes i excursions.

l De una a quatre religioses, encarregades de la coordinació general.

 

Luis Aguilar (President).
Ignasi Nadal Riera.
Ana Bernades Viladomiu.
Marta Ramirez de Verger.
Monica Miró.
Carolina Fort.
Carlos Esteban.
Edu Baronet.
Javi Gutierrez.
Josep Nadal Par.
Santiago Ristol Jorba.
Laura Álvarez.Últim esdeveniment:

Clica sobre la imatge.

 

 

Mapa de Geolocalitzacions de les sortides del Club (per deferència de Eloy Tusell i Bety Bosch):

Clica sobre la imatge.

 

Activitats:

l Excursions mensuals.

l Sortides a alberg o acampades (dues a l'any).

l Campament d'estiu al Berguedà (Pirineus Catalans).

l Participació activa en el "Dia de la Família".

Participants. Format per:

l Alumnes del col·legi a partir de 3er de primària.

l Pares i familiars d'alumnes.

l Alumnes menors de 3er de primària amb germans inscrits en el Club. (Son anomenats "Aspirants").

l Ex-alumnes.

l Membres ja inscrits en el curs anterior.

l Religioses i professors.

l Amics presentats per membres del Club. (01 de febrer 2010).

Els alumnes de 3er de Primària, i els mes petits (Aspirants) han de venir, en totes les excursions, acompanyats pel seu pare i/o mare.

 

Funcionament

Determinació de les dates de les activitats:

   Una vegada el col·legi i l'AMPA han determinat les dates de les misses mensuals (diumenge) i altres actes de la institució, es fixen les dates de les sortides del Club Excursionista coincidint amb el dissabte anterior corresponent.

   En la primera reunió del Consell de Muntanya es presenten les propostes d'excursions per el curs escolar i els voluntaris per preparar-les. 

   Els voluntaris encarregats de preparar les excursions poden ser qualssevol dels membres del Club Excursionista. Un membre del Consell ha d'acompanyar als voluntaris el dia de preparació de la sortida.

Inscripció anual:

   El termini d'inscripció anual al Club té lloc en la primera quinzena del mes d'Octubre i acaba coincidint amb el període d'inscripció de la primera excursió del curs escolar.

   Aquesta inscripció té tres finalitats:

l Obtenir la llista de membres de l'any per tal de dur el control dels Quilòmetres fets per cadascun, i poder-li donar a mesura que els va fent, el símbol acreditatiu corresponent (Fulards, cintes, Edelwais).

l Recollir la quota d'assegurança d'accidents corresponent.

l Subministrar a la companyia asseguradora la relació de participants.

Reunions del Consell de Muntanya:

   A començaments de la setmana anterior a la data d'una sortida, es reuneix el Consell de Muntanya segons un ordre del dia preestablert:

l Comentari de l'anterior sortida, destacant les incidències que hi haguessin hagut en inscripcions, autocars, tràfic, jocs etc. Es preveuen, mesures per tal d'evitar-les en el futur.

l Els preparadors de la següent sortida fan un resum dels seus principals aspectes.

l Es discuteixen els punts conflictius (per exemple encreuament d'una carretera) i s'estableixen solucions.

l S'evalua la dificultat de l'excursió.

l Depenent del lloc de l'excursió, dels mitjans de transport a emprar, de l'època de l'any etc., es decideixen els horaris de sortida, arribada i preu.

l Es fa una petita ressenya dels jocs i altres actes que es duran a terme durant la sortida.

l Es decideix qui serà el Cap de Marxa i qui la tancarà, quin curs anirà a davant etc.

l Es fixa la data límit per les inscripcions.

l Es tracten altres temes d'interès. Com per exemple els actes pel 20e aniversari del Club, previsió i encàrrec del lloc per les dues sortides a alberg i acampada, etc.

l Es confecciona l'acta de la reunió.

 

Amb aquesta informació es confecciona el full de convocatòria que es penja en el col·legi i en aquesta Web.

 

Preparació d'una sortida:

   La preparació de les sortides del Club és una de les tasques mes importants a fer. En efecte, donada la gran quantitat de membres que hi participen, i l'edat petita de molts d'ells (3er de primària), és imperatiu fer-la seriosament per no oblidar cap detall. La seguretat de tots, l'acompliment del horaris etc. dependrà d'això en gran manera.

   Per aquesta feina, que no és petita, es necessita sempre la col·laboració de membres del Consell de Muntanya, que aportaran l'experiència dels punts a controlar, i mètode a seguir. Aquest mètode és el següent:

Terra1.gif (73278 bytes)

l Elecció de l'itinerari teòric sobre el mapa (de 10 a 17 quilòmetres).

l Preparació unes setmanes abans, sobre el terreny, de tot l'itinerari complert. Aquesta preparació es fa en cotxe (si és possible 4X4) o a peu depenent de les condicions del recorregut.

l Si hi ha alguna bifurcació conflictiva es fa alguna petita marca per tal de ajudar al Cap de Marxa, el dia de la sortida.

l S'escull el lloc on els autocars podran parar sense perill per començar la marxa i el lloc on podran recollir als participants de l'excursió al finalitzar-la.

l Es trien els llocs on fer les parades per esmorzar, dinar, fer jocs o veure qualsevol accident geogràfic o monument destacat. El lloc a escollir amb mes cura és el de l'hora de dinar, ja que s'acostuma a aprofitar aquest per fer els jocs. Ha d'haver-hi espai suficient i no ha de quedar massa lluny del final de l'excursió.

l Elaboració de la documentació de la sortida. Aquesta consta de:

   --- Mapa de la zona amb el recorregut marcat.

   --- Perfil d'alçades de l'itinerari.

   --- Especificació dels intervals horaris en que s'arriba als punts destacats, parades etc..

   --- Informació d'interès sobre el paisatge, vegetació, història, llegendes de la contrada, etc..

l Presentació del pla en la reunió del Consell de Muntanya, anterior a la data de sortida.

Distribució d'autocars:

Un cop tancat el període d'inscripció per una sortida es passa a la contractació dels autocars necessaris. Una vegada coneguda la capacitat d'aquests es passa a confeccionar la llista de les persones que aniran en cada un d'ells (agrupant els estudiants per cursos, i els pares depenent de l'edat dels seus fills menors que duen a l'excursió).

   Aquestes llistes son bàsiques per evitar que quelcom es quedi a terra a la tornada. Per dur a terme aquest control és imprescindible que ningú no agafi a la tornada un autocar diferent de l'anada, i és molt convenient que ocupi el mateix seient.

   També serveixen per el control de Quilòmetres dels membres que han assistit a la sortida.

Cotxe1.gif (3438 bytes)

Àlbum de fotos:

   Durant el transcurs de cada sortida es van prenent una sèrie de fotografies encaminades a tenir un record dels agradables moments passats. Aquestes fotografies (que no coincideixen amb les publicades en aquesta Web) s'arxiven en una conjunt d'àlbums que guarda el Club (en paper o en digital). Cada any, en la celebració del "Dia de la Família", s'exposen les corresponents al Campament d'estiu del curs anterior mes les de les sortides del curs actual.


 
Informació de contacte:
Correu electrònic
Informació general: cejmsg@gmail.com
Administrador de Web:
mitorne@cejm.org
 

Enviar correo electrónico a C.E.J.M. Alumnes con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.